Zijn werk

Inktpen, (H)potlood

Auteursrechten en licenties werken van Sierd Geertsma waarvan afbeeldingen zijn opgenomen in de website van de Stichting Sierd Geertsma:  www.sierdgeertsma.nl

 

Wat betreft het gebruik van de op de website gepubliceerde foto’s en gegevens, zijn de volgende

voorwaarden van toepassing:

 

1. Auteursrechten teksten website

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of op andere manieren openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Leven en Werk Sierd Geertsma.  

 

2. Licentievoorwaarden gebruik afbeeldingen van werken
De werken waarvan beeldmateriaal op de website www.sierdgeertsma.nl staat, zijn in het bezit van Museum Dr8888 te Drachten, Fries Museum te Leeuwarden, Museum Belvedère te Heerenveen, enkele instellingen en een aantal particulieren. Voor het niet-commercieel gebruik van deze op de website aanwezige afbeeldingen zijn licentiebepalingen van toepassing: http://creativecommons.nl/uitleg, rubriek “Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijkdelen”. Daarnaast dient u vóór gebruik van de beelden ook contact op te nemen met de Stichting Sierd Geertsma.     

 

Contactgegevens: tj.geertsma@planet.nl

 
Bosgezicht
Bosgezicht
Kunstmatige duinvorming
Kunstmatige duinvorming
Grenspoel
Grenspoel

Het steengraf
Het steengraf
De jeneverbes
De jeneverbes
Willemstad bij Appelscha
Willemstad bij Appelscha

Onbekend
Onbekend
Winter
Winter
onbekend
onbekend

Reinderswijk
Reinderswijk
Exterieurhuisje
Exterieurhuisje
onbekend
onbekend

I.D. 'vennen'
I.D. 'vennen'
Minerva
Minerva
onbekend
onbekend

De meeuwenpoel
De meeuwenpoel
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend

Derde wijk in Appelscha
Derde wijk in Appelscha
Gezicht vanuit atelier
Gezicht vanuit atelier
onbekent
onbekent

Zelfportret
Zelfportret
Germaans gezin
Germaans gezin
Ritsema's korenmolen
Ritsema's korenmolen

Onbekend
Onbekend
Duistere weg
Duistere weg
Onbekend
Onbekend

Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Korenschoven
Korenschoven

Thomas Jongsma; geb. 4-7-1893; overleden 11-5-1936
Thomas Jongsma; geb. 4-7-1893; overleden 11-5-1936
Molen
Molen
Boerderijtje
Boerderijtje

Vennetje bij Appelscha
Vennetje bij Appelscha
Schafthut in het veen
Schafthut in het veen
Boerderijtjes Willemstad
Boerderijtjes Willemstad

Boom aan water
Boom aan water
Knotwilg
Knotwilg
Zandduinen
Zandduinen

Bruggetje
Bruggetje
Duinen
Duinen
Bruggetje
Bruggetje

Plaggenhut
Plaggenhut
Oud huisje bij avond.
Oud huisje bij avond.
onbekend
onbekend