Sierd Geertsma

Welkom

Sierd Geertsma in zijn geliefde omgeving, de Kale duinen te Appelscha
Sierd Geertsma in zijn geliefde omgeving, de Kale duinen te Appelscha

Welkom op de site over het leven en werk van kunstschilder Sierd Geertsma (1896-1985) uit Appelscha. Deze site is opgezet als initiatief van de stichting 'Leven en werk beeldend kunstenaar Sierd Geertsma' in nauwe samenwerking met Museum Smallingerland te Drachten.

Deze website geeft u de mogelijkheid kennis te maken met het werk van Sierd Geertsma en bevat tevens veel achtergrondinformatie over zijn veelzijdige en uitgebreide collectie.

Uiteindelijk willen we op deze plek proberen een zo volledig mogelijk overzicht van de werken van Sierd Geertsma aan te bieden. Gezien de omvang, is dit een project dat veel tijd kost. We willen u dan ook uitnodigen om op gezette tijden nog eens terug te komen op deze site.

Hoewel vele werken van Sierd Geertsma bekend zijn en waar dezen zich bevinden, is het zeker nog niet compleet. Mocht u in het bezit zijn van een 'Geertsma', of weten waar zijn kunst verblijft, dan nodigen wij u van harte uit dit aan ons te melden via het contactformulier.

 

Appelscha

"Appelscha…. Nog denk ik dikwijls terug aan de tochten door de duinen, ons zorgeloos zwerven op zwoele zomerdagen. Nog weet ik van die huiverige ochtend in de bedauwde, eindeloze hei, met enkele huizen aan de verre horizon. Ik denk aan al die middagen, dromend verdaan aan een verdoken ven, waar men vaak 'zonnedauw’ kon vinden en menig andere ontdekkingen deed en zich een vorser voelde. En dan de avond in de bossen, waar vroeg al blauwe schemer hing, of aan de zoom, waar ’t milde maanlicht zilverig vloeide over een veld met rijpend graan, dat wiegde op de wind."

 

"Die liefde voor het landschap ligt in al zijn werken. Sierd Geertsma is een natuurminnaar, een landschapschilder in de eerste plaats. Toch werkt hij meestal binnenshuis, een studie vat hij in het vrije veld, een schets, meer niet. Men kan nooit verder gaan, meent Geertsma, dan louter tot een indruk, want de belichting wisselt ieder ogenblik. Wat men voelt, de stemming, wil men zo gaaf als mogelijk is, weergeven; het materiaal, dat men gebruikt moet meespreken om de sfeer te versterken. Daarom past Geertsma dikwijls een kleurenanalyse toe, daarom zet hij de verf vaak met een paletmes op in plaats van met het penseel. Zijn kleuren zijn helder, fris, maar niet schril, niet scherp, er ligt een grote genegenheid in, een hoge liefde voor het licht."

 
 

Avondlijke eenzaamheid

"Sierd Geertsma is een aandachtig schilder, iemand die oppervlakkigheid en schijn verafschuwt, die de bezonnenheid bemint. Hij is een volhardende, evenwichtige werker, iemand die wil, maar zich niet overhaast. Sierd Geertsma mint de stilte voor de nacht, de avondlijke eenzaamheid, waarin men zuiver voelt en men zichzelf kan zijn. Dan doolt de schilder door het bos, en zwerft langs smalle paden. – En daar, alleen, in stil gepeins en geheel verzonken in gedachten wordt bij Sierd Geertsma vaak het plan voor een nieuw werk geboren. Een pad in ’t bos met maanlicht overgoten, een donker duin, een avond over ’t veld. Er is veel teers daarin, veel poëzie, veel droom, maar geen sentimentaliteit, - gevoel maar geen overgevoeligheid. Het gehele oeuvre van Geertsma is ver van ruwheid en van harde klanken, en wellicht is het waar, dat alle ruwheid slechts een teken van zwakte is.
Een schilderij vraagt aandacht, ontvankelijkheid en diepe ernst. Men zal nooit het genot kennen, dat goede kunst ons schenkt, als men gemakzuchtig is en, nu ja, het wel gelooft. Iedereen, wil liever geloven dan nadenken, en daarom wordt er zo weinig nagedacht. Dat gold negentien eeuwen geleden en misschien geldt dat voor menigeen nog.
Sierd Geertsma is een van hen, die nadachten, en die, wat hij gevonden had, neerlegde in zijn werk. Opdat een ieder daar zichzelve werdervinde…"

 

Aldus een onbekende recensent in het Nieuwsblad van Friesland uit 1936.