Zijn werk

Aquarel

Auteursrechten en licenties werken van Sierd Geertsma waarvan afbeeldingen zijn opgenomen in de website van de Stichting Sierd Geertsma:  www.sierdgeertsma.nl

 

Wat betreft het gebruik van de op de website gepubliceerde foto’s en gegevens, zijn de volgende

voorwaarden van toepassing:

 

1. Auteursrechten teksten website

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of op andere manieren openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Leven en Werk Sierd Geertsma.  

 

2. Licentievoorwaarden gebruik afbeeldingen van werken
De werken waarvan beeldmateriaal op de website www.sierdgeertsma.nl staat, zijn in het bezit van Museum Dr8888 te Drachten, Fries Museum te Leeuwarden, Museum Belvedère te Heerenveen, enkele instellingen en een aantal particulieren. Voor het niet-commercieel gebruik van deze op de website aanwezige afbeeldingen zijn licentiebepalingen van toepassing: http://creativecommons.nl/uitleg, rubriek “Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijkdelen”. Daarnaast dient u vóór gebruik van de beelden ook contact op te nemen met de Stichting Sierd Geertsma.     

 

Contactgegevens: tj.geertsma@planet.nl

 
Flora
Flora
Ontginning
Ontginning
Onbekend
Onbekend

onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
Vogelverschrikker
Vogelverschrikker

onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
Mollenvanger
Mollenvanger

Aardappelpoter
Aardappelpoter
onbekend
onbekend
Ontginning Oude Willem
Ontginning Oude Willem

Bieten
Bieten
Bij maanlicht
Bij maanlicht
Lampionettes
Lampionettes

Huisje Ravenswoud
Huisje Ravenswoud
Maurits met zijn kudde
Maurits met zijn kudde
De kale duinen
De kale duinen

Heidepad
Heidepad
Röntgenkerkje Appelscha
Röntgenkerkje Appelscha
Bosgezicht
Bosgezicht

Heidelandschap
Heidelandschap
Winterlandschap Willemstad
Winterlandschap Willemstad
Trieste dag
Trieste dag

Lytse Tjeerd 3 jier
Lytse Tjeerd 3 jier
Kandelaar/kan/fruit
Kandelaar/kan/fruit
De schoolvriendjes
De schoolvriendjes

Troost
Troost
Avondschemering
Avondschemering
Ruig klokje
Ruig klokje

Stilleven compositie
Stilleven compositie
zonnebloemen
zonnebloemen
Dahlia's
Dahlia's

Aardappelrooiers
Aardappelrooiers
Duin na regen
Duin na regen
Vennetje in duinen
Vennetje in duinen

Boslandschap
Boslandschap
Groepje dennebomen
Groepje dennebomen