Zijn werk

Illustraties

Auteursrechten en licenties werken van Sierd Geertsma waarvan afbeeldingen zijn opgenomen in de website van de Stichting Sierd Geertsma:  www.sierdgeertsma.nl

 

Wat betreft het gebruik van de op de website gepubliceerde foto’s en gegevens, zijn de volgende

voorwaarden van toepassing:

 

1. Auteursrechten teksten website

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of op andere manieren openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Leven en Werk Sierd Geertsma.  

 

2. Licentievoorwaarden gebruik afbeeldingen van werken
De werken waarvan beeldmateriaal op de website www.sierdgeertsma.nl staat, zijn in het bezit van Museum Dr8888 te Drachten, Fries Museum te Leeuwarden, Museum Belvedère te Heerenveen, enkele instellingen en een aantal particulieren. Voor het niet-commercieel gebruik van deze op de website aanwezige afbeeldingen zijn licentiebepalingen van toepassing: http://creativecommons.nl/uitleg, rubriek “Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijkdelen”. Daarnaast dient u vóór gebruik van de beelden ook contact op te nemen met de Stichting Sierd Geertsma.     

 

Contactgegevens: tj.geertsma@planet.nl

 
Aan het sterfbed
Aan het sterfbed
Opdirkte floddermadam
Opdirkte floddermadam
Sneeuwstorm
Sneeuwstorm

De postbode
De postbode
Oude toren
Oude toren
Vaders boerderij
Vaders boerderij

Woeste zee
Woeste zee
Titelblad van het Kerstnummer 1926
Titelblad van het Kerstnummer 1926
Bare winter
Bare winter

Yn 'e feanen
Yn 'e feanen
Wintermoarn
Wintermoarn
Huslik leed
Huslik leed

By moanneljocht
By moanneljocht
Yn 'e dunnen by Appelsgea
Yn 'e dunnen by Appelsgea
De 'vlakte'yn 'e Appelscha'ster Dunen
De 'vlakte'yn 'e Appelscha'ster Dunen

Tsjerke to Appelscha
Tsjerke to Appelscha
'Der is gjin lekkerder koekje
'Der is gjin lekkerder koekje
De krystdream fen it weesbern: 'mem!'
De krystdream fen it weesbern: 'mem!'

Winter
Winter
After 'e Dunen
After 'e Dunen
By Appelscha
By Appelscha

It koekje for de Friezen
It koekje for de Friezen
Krystmoarn
Krystmoarn
De Stiennen Brége
De Stiennen Brége

Moune
Moune
Yn 'e dunen
Yn 'e dunen
By Appelscha
By Appelscha

It Dunpaed
It Dunpaed
Hjar krystbeam
Hjar krystbeam
winter
winter

Moai Fryslan
Moai Fryslan
Djip unter 'e snie
Djip unter 'e snie
Yn 'e dunen
Yn 'e dunen

Krystmoarn
Krystmoarn
Ald húske
Ald húske
Prinsessehof
Prinsessehof

Yn 'e dunen by Appelscha
Yn 'e dunen by Appelscha
Kryststimming
Kryststimming
Krysttied
Krysttied

Winterbyld
Winterbyld
Yn é Appelsgeaster dunen
Yn é Appelsgeaster dunen
Plaggehutte
Plaggehutte

Appelsgea yn 'e snie
Appelsgea yn 'e snie
Kryststimming
Kryststimming
Alde skurre
Alde skurre

Yn 'e dunen by appelsgea
Yn 'e dunen by appelsgea
Alde wyljebeam
Alde wyljebeam
Dunwei Appelsgea
Dunwei Appelsgea

De krussleat to Appelsgea
De krussleat to Appelsgea
Yn 'e walden
Yn 'e walden
Feanpoel by Apelsgea
Feanpoel by Apelsgea

By apelsgea
By apelsgea
Hikke
Hikke
Maitijd
Maitijd

Lymsleat
Lymsleat
Boerderijtje
Boerderijtje
Feanpoel after Apelsgea
Feanpoel after Apelsgea

Krystbyld
Krystbyld
Marskramer
Marskramer