Zijn werk

Inktpen, (H)potlood

Auteursrechten en licenties werken van Sierd Geertsma waarvan afbeeldingen zijn opgenomen in de website van de Stichting Sierd Geertsma:  www.sierdgeertsma.nl

 

Wat betreft het gebruik van de op de website gepubliceerde foto’s en gegevens, zijn de volgende

voorwaarden van toepassing:

 

1. Auteursrechten teksten website

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of op andere manieren openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Leven en Werk Sierd Geertsma.  

 

2. Licentievoorwaarden gebruik afbeeldingen van werken
De werken waarvan beeldmateriaal op de website www.sierdgeertsma.nl staat, zijn in het bezit van Museum Dr8888 te Drachten, Fries Museum te Leeuwarden, Museum Belvedère te Heerenveen, enkele instellingen en een aantal particulieren. Voor het niet-commercieel gebruik van deze op de website aanwezige afbeeldingen zijn licentiebepalingen van toepassing: http://creativecommons.nl/uitleg, rubriek “Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijkdelen”. Daarnaast dient u vóór gebruik van de beelden ook contact op te nemen met de Stichting Sierd Geertsma.     

 

Contactgegevens: tj.geertsma@planet.nl

 
Bosgezicht
Bosgezicht
Kunstmatige duinvorming
Kunstmatige duinvorming
Grenspoel
Grenspoel

De grenspoel
De grenspoel
Het steengraf
Het steengraf
De jeneverbes
De jeneverbes

Willemstad bij Appelscha
Willemstad bij Appelscha
Onbekend
Onbekend
Winter
Winter

onbekend
onbekend
Reinderswijk
Reinderswijk
Exterieurhuisje
Exterieurhuisje

onbekend
onbekend
I.D. 'vennen'
I.D. 'vennen'
Minerva
Minerva

onbekend
onbekend
De meeuwenpoel
De meeuwenpoel
onbekend
onbekend

onbekend
onbekend
Derde wijk in Appelscha
Derde wijk in Appelscha
Gezicht vanuit atelier
Gezicht vanuit atelier

onbekent
onbekent
Zelfportret
Zelfportret
Germaans gezin
Germaans gezin

Ritsema's korenmolen
Ritsema's korenmolen
Onbekend
Onbekend
Brandgang in bossen Aekingerzand
Brandgang in bossen Aekingerzand

Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend

Korenschoven
Korenschoven
Thomas Jongsma; geb. 4-7-1893; overleden 11-5-1936
Thomas Jongsma; geb. 4-7-1893; overleden 11-5-1936
Verdwenen Majesteit
Verdwenen Majesteit

Boerderijtje
Boerderijtje
De grenspoel
De grenspoel
Schafthut in het veen
Schafthut in het veen

Boerderijtjes Willemstad
Boerderijtjes Willemstad
Boom aan water
Boom aan water
Knotwilg
Knotwilg

Zandduinen
Zandduinen
Bruggetje
Bruggetje
Duinen
Duinen

Bruggetje
Bruggetje
Plaggenhut
Plaggenhut
Oud huisje bij avond.
Oud huisje bij avond.

Lombok bij Noordwolde
Lombok bij Noordwolde