Zijn werk

Overige technieken

Auteursrechten en licenties werken van Sierd Geertsma waarvan afbeeldingen zijn opgenomen in de website van de Stichting Sierd Geertsma:  www.sierdgeertsma.nl

 

Wat betreft het gebruik van de op de website gepubliceerde foto’s en gegevens, zijn de volgende

voorwaarden van toepassing:

 

1. Auteursrechten teksten website

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of op andere manieren openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Leven en Werk Sierd Geertsma.  

 

2. Licentievoorwaarden gebruik afbeeldingen van werken
De werken waarvan beeldmateriaal op de website www.sierdgeertsma.nl staat, zijn in het bezit van Museum Dr8888 te Drachten, Fries Museum te Leeuwarden, Museum Belvedère te Heerenveen, enkele instellingen en een aantal particulieren. Voor het niet-commercieel gebruik van deze op de website aanwezige afbeeldingen zijn licentiebepalingen van toepassing: http://creativecommons.nl/uitleg, rubriek “Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijkdelen”. Daarnaast dient u vóór gebruik van de beelden ook contact op te nemen met de Stichting Sierd Geertsma.     

 

Contactgegevens: tj.geertsma@planet.nl

 
Sluitzegel voor de Bond voor staatspensionering
Sluitzegel voor de Bond voor staatspensionering
Sluitzegel met een oproep voor meer industrie in Appelscha.
Sluitzegel met een oproep voor meer industrie in Appelscha.
Lentefeest
Lentefeest

Natuurvriendjes
Natuurvriendjes
Mensen in het bos
Mensen in het bos
Mensen compositie
Mensen compositie

Figuren
Figuren
Proeve Natuurvriendjes
Proeve Natuurvriendjes
Onbekend
Onbekend

Juste Judicate fili hominum
Juste Judicate fili hominum
Mensen figuren
Mensen figuren
Zelfportret voor schildersezel
Zelfportret voor schildersezel

Dieren
Dieren
Duinen met boom
Duinen met boom
cartoon
cartoon

Portret mevrouw Anna de Boer - Geertsma ( tante Anne)
Portret mevrouw Anna de Boer - Geertsma ( tante Anne)
7 x Sân
7 x Sân
Fantasie vogel
Fantasie vogel

Voederen der vogels
Voederen der vogels
Appelscha
Appelscha
Portret directeur Sinnehiem
Portret directeur Sinnehiem

Garen
Garen
Petra eet raap
Petra eet raap
Dûnsan
Dûnsan

Sizzen is neat, dwaan is in ding
Sizzen is neat, dwaan is in ding
Verkoopmiddag en modeshow
Verkoopmiddag en modeshow
De tweeling zusjes
De tweeling zusjes

Stilleven
Stilleven