Zijn werk

Overige technieken

Auteursrechten en licenties werken van Sierd Geertsma waarvan afbeeldingen zijn opgenomen in de website van de Stichting Sierd Geertsma:  www.sierdgeertsma.nl

 

Wat betreft het gebruik van de op de website gepubliceerde foto’s en gegevens, zijn de volgende

voorwaarden van toepassing:

 

1. Auteursrechten teksten website

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of op andere manieren openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Leven en Werk Sierd Geertsma.  

 

2. Licentievoorwaarden gebruik afbeeldingen van werken
De werken waarvan beeldmateriaal op de website www.sierdgeertsma.nl staat, zijn in het bezit van Museum Dr8888 te Drachten, Fries Museum te Leeuwarden, Museum Belvedère te Heerenveen, enkele instellingen en een aantal particulieren. Voor het niet-commercieel gebruik van deze op de website aanwezige afbeeldingen zijn licentiebepalingen van toepassing: http://creativecommons.nl/uitleg, rubriek “Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijkdelen”. Daarnaast dient u vóór gebruik van de beelden ook contact op te nemen met de Stichting Sierd Geertsma.     

 

Contactgegevens: tj.geertsma@planet.nl

 
Sluitzegel voor de Bond voor staatspensionering
Sluitzegel voor de Bond voor staatspensionering
Sluitzegel met een oproep voor meer industrie in Appelscha.
Sluitzegel met een oproep voor meer industrie in Appelscha.
Lentefeest
Lentefeest

Natuurvriendjes
Natuurvriendjes
Onbekend
Onbekend
onbekend
onbekend

Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Juste Judicate fili hominum
Juste Judicate fili hominum

Mensen
Mensen
Zelfportret voor schildersezel
Zelfportret voor schildersezel
Dieren
Dieren

Duinen met boom
Duinen met boom
cartoon
cartoon
Portret mevrouw Anna de Boer - Geertsma ( tante Anne)
Portret mevrouw Anna de Boer - Geertsma ( tante Anne)

7 x Sân
7 x Sân
Fantasie vogel
Fantasie vogel
Voederen der vogels
Voederen der vogels

Appelscha
Appelscha
Portret directeur Sinnehiem
Portret directeur Sinnehiem
Garen
Garen

Petra eet raap
Petra eet raap
Dûn san
Dûn san
Sizzen is neat, dwaan is in ding
Sizzen is neat, dwaan is in ding

Verkoopmiddag en modeshow
Verkoopmiddag en modeshow
Vaas met dahlia's
Vaas met dahlia's
De tweeling zusjes
De tweeling zusjes