Zijn werk

Pastel, (B)potlood, krijt

Auteursrechten en licenties werken van Sierd Geertsma waarvan afbeeldingen zijn opgenomen in de website van de Stichting Sierd Geertsma:  www.sierdgeertsma.nl

 

Wat betreft het gebruik van de op de website gepubliceerde foto’s en gegevens, zijn de volgende

voorwaarden van toepassing:

 

1. Auteursrechten teksten website

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of op andere manieren openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Leven en Werk Sierd Geertsma.  

 

2. Licentievoorwaarden gebruik afbeeldingen van werken
De werken waarvan beeldmateriaal op de website www.sierdgeertsma.nl staat, zijn in het bezit van Museum Dr8888 te Drachten, Fries Museum te Leeuwarden, Museum Belvedère te Heerenveen, enkele instellingen en een aantal particulieren. Voor het niet-commercieel gebruik van deze op de website aanwezige afbeeldingen zijn licentiebepalingen van toepassing: http://creativecommons.nl/uitleg, rubriek “Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijkdelen”. Daarnaast dient u vóór gebruik van de beelden ook contact op te nemen met de Stichting Sierd Geertsma.     

 

Contactgegevens: tj.geertsma@planet.nl

 
Elias
Elias
Na de brand
Na de brand
Jeneverbessen
Jeneverbessen

Zomeravond in de duinen
Zomeravond in de duinen
Nevelzwam
Nevelzwam
Een gezwel aan de voet van een berk
Een gezwel aan de voet van een berk

De leugen
De leugen
Een dode vliegenden
Een dode vliegenden
Een fabeldier
Een fabeldier

Diepzeemonsters
Diepzeemonsters
Oorlog
Oorlog
Vogels
Vogels

Sprookjesbos
Sprookjesbos
Tekening uit schetsboekje
Tekening uit schetsboekje
Staande man met pijp
Staande man met pijp

Affiche VVV Appelscha
Affiche VVV Appelscha
Kortehemmen
Kortehemmen
De krystdream fen it weesbern: 'mem!'
De krystdream fen it weesbern: 'mem!'

onbekend
onbekend
Zonsopgang in de Kale duinen (Aekingerzand)
Zonsopgang in de Kale duinen (Aekingerzand)
Lezende man
Lezende man

Paddenstoelen
Paddenstoelen
Gele knolamaniet
Gele knolamaniet
Gele knolamaniet
Gele knolamaniet

Hongerspook
Hongerspook
onbekend
onbekend
't Vrijerslaantje Appelscha
't Vrijerslaantje Appelscha

Boerderij familie Gorter, Vaart ZZ te Appelscha
Boerderij familie Gorter, Vaart ZZ te Appelscha
Zonnebloem
Zonnebloem
Kop van een werkman
Kop van een werkman

Korenmolen te Appelscha
Korenmolen te Appelscha
Huisje in de sneeuw
Huisje in de sneeuw
Huslik leed
Huslik leed

onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend

Mensen
Mensen
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend

onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
De berg Sinaï
De berg Sinaï

Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
onbekend
onbekend

Duinlandschap
Duinlandschap
Duinen bij Appelscha
Duinen bij Appelscha Duinen bij Appelscha
Kastanjeboleet
Kastanjeboleet

Duinlandschap
Duinlandschap
Onraad
Onraad
Kale Duinen Appelscha
Kale Duinen Appelscha

Wester Es Appelscha
Wester Es Appelscha
Boerderijtje
Boerderijtje
Jeneverbes
Jeneverbes

Vijver “Us blau hiem” Appelscha
Vijver “Us blau hiem” Appelscha
Gewone zwavelkop
Gewone zwavelkop
Duinen Appelscha
Duinen Appelscha

Tekening Boslaan
Tekening Boslaan
Stilleven
Stilleven
Zonlicht in het bos
Zonlicht in het bos

Sluiswachterwoning 'Stokersvallaat' Appelscha
Sluiswachterwoning 'Stokersvallaat' Appelscha
Brandgang bossen Appelscha
Brandgang bossen Appelscha
Kerkzicht Appelscha
Kerkzicht Appelscha

Merels in het bos
Merels in het bos
Ontginning
Ontginning
Duinen Appelscha
Duinen Appelscha

Vliegden
Vliegden
Compositie zwammen
Compositie zwammen
Zandduinen
Zandduinen

Bloemenvaas
Bloemenvaas
Aekingerzand Appelscha
Aekingerzand Appelscha
Boslandschap
Boslandschap

Boerderijtje
Boerderijtje
Stilleven met fruit
Stilleven met fruit
Hof van Eden
Hof van Eden

Koartehimmen
Koartehimmen
Ald Tsjerkje
Ald Tsjerkje
Valkruid
Valkruid

Rodekoolzwam
Rodekoolzwam
Hildenberg
Hildenberg
Sneeuw
Sneeuw

Boerderijtjes
Boerderijtjes
Winterlandschap
Winterlandschap
Winter
Winter

Boerenerf
Boerenerf
Jonge spar
Jonge spar
Duinen Appelscha
Duinen Appelscha

Duinen Appelscha2
Duinen Appelscha2
Hervormde kerk Appelscha
Hervormde kerk Appelscha
Geknakte den
Geknakte den

Huisje aan de Smidslaan Appelscha
Huisje aan de Smidslaan Appelscha
Oud Appelscha
Oud Appelscha
In de vennen
In de vennen

Veenpet
Veenpet
Gewone zwavelkop
Gewone zwavelkop
Duinen Appelscha
Duinen Appelscha

Duinweg
Duinweg
Planwijk
Planwijk
De vennen
De vennen

Bij de grenspoel
Bij de grenspoel
Boerderij H. Gorter
Boerderij H. Gorter
Korenschoven
Korenschoven

Boerenerf
Boerenerf
Oud huisje bij reservebos
Oud huisje bij reservebos
Derde wijk Ravenswoud
Derde wijk Ravenswoud

Smalle ee
Smalle ee
Dieren gezichten
Dieren gezichten
Berkentakje met sigarenmakertje
Berkentakje met sigarenmakertje

Grote stuiver
Grote stuiver
Appelschaster duinen
Appelschaster duinen
Smelle Ie
Smelle Ie

Duinen Appelscha zuidzijde
Duinen Appelscha zuidzijde
Kortehemmen
Kortehemmen
Duinen Appelscha noordzijde
Duinen Appelscha noordzijde

onbekend
onbekend
Duinen Appelscha
Duinen Appelscha
Natuurreservaat zuidzijde
Natuurreservaat zuidzijde

Landbouwweggetje
Landbouwweggetje
Korenschoven
Korenschoven
Kerkje Kortehemmen
Kerkje Kortehemmen

Kortehemmen
Kortehemmen
Duinen Appelscha
Duinen Appelscha
Willemstad Appelscha
Willemstad Appelscha

Apemeer Appelscha
Apemeer Appelscha
Willemstad
Willemstad
Exteurshuisje Oude Appelscha
Exteurshuisje Oude Appelscha

Duinen Appelscha z.z.
Duinen Appelscha z.z.
Duinen Appelscha w.z.
Duinen Appelscha w.z.
Duinen Appelscha n.z.
Duinen Appelscha n.z.

In de veenderij
In de veenderij
Bruggelaan G.V.A vennen
Bruggelaan G.V.A vennen
Ravendswoud
Ravendswoud

Appelscha
Appelscha
Duinrand
Duinrand
Geschubde stekelzwam
Geschubde stekelzwam

Drankzucht
Drankzucht
Boscafé
Boscafé
Vuurwerk
Vuurwerk

Kortehemmen
Kortehemmen
Boerderij H. Gorter
Boerderij H. Gorter
De aardappelrooiers
De aardappelrooiers

Opgaande zon in duinlandschap
Opgaande zon in duinlandschap