Zijn werk

Karakterschetsen

Auteursrechten en licenties werken van Sierd Geertsma waarvan afbeeldingen zijn opgenomen in de website van de Stichting Sierd Geertsma:  www.sierdgeertsma.nl

 

Wat betreft het gebruik van de op de website gepubliceerde foto’s en gegevens, zijn de volgende

voorwaarden van toepassing:

 

1. Auteursrechten teksten website

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of op andere manieren openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Leven en Werk Sierd Geertsma.  

 

2. Licentievoorwaarden gebruik afbeeldingen van werken
De werken waarvan beeldmateriaal op de website www.sierdgeertsma.nl staat, zijn in het bezit van Museum Dr8888 te Drachten, Fries Museum te Leeuwarden, Museum Belvedère te Heerenveen, enkele instellingen en een aantal particulieren. Voor het niet-commercieel gebruik van deze op de website aanwezige afbeeldingen zijn licentiebepalingen van toepassing: http://creativecommons.nl/uitleg, rubriek “Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijkdelen”. Daarnaast dient u vóór gebruik van de beelden ook contact op te nemen met de Stichting Sierd Geertsma.     

 

Contactgegevens: tj.geertsma@planet.nl

 
Karakterschetsen1
Karakterschetsen1
Karakterschetsen2
Karakterschetsen2
Karakterschetsen3
Karakterschetsen3

Karakterschetsen4
Karakterschetsen4
Karakterschetsen5
Karakterschetsen5
Karakterschetsen6
Karakterschetsen6

Karakterschetsen7
Karakterschetsen7
Karakterschetsen8
Karakterschetsen8
Karakterschetsen9
Karakterschetsen9

Karakterschetsen10
Karakterschetsen10
Karakterschetsen11
Karakterschetsen11
Karakterschetsen12
Karakterschetsen12

Karakterschetsen13
Karakterschetsen13
Karakterschetsen14
Karakterschetsen14
Karakterschetsen15
Karakterschetsen15

Karakterschetsen16
Karakterschetsen16
Karakterschetsen17
Karakterschetsen17
Karakterschetsen18
Karakterschetsen18

Karakterschetsen19
Karakterschetsen19
Karakterschetsen20
Karakterschetsen20
Karakterschetsen21
Karakterschetsen21

Karakterschetsen22
Karakterschetsen22
Karakterschetsen23
Karakterschetsen23
Karakterschetsen24
Karakterschetsen24

Karakterschetsen25
Karakterschetsen25
Karakterschetsen26
Karakterschetsen26
Karakterschetsen27
Karakterschetsen27