Zijn werk

Houtsnede, ets

Auteursrechten en licenties werken van Sierd Geertsma waarvan afbeeldingen zijn opgenomen in de website van de Stichting Sierd Geertsma:  www.sierdgeertsma.nl

 

Wat betreft het gebruik van de op de website gepubliceerde foto’s en gegevens, zijn de volgende

voorwaarden van toepassing:

 

1. Auteursrechten teksten website

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of op andere manieren openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Leven en Werk Sierd Geertsma.  

 

2. Licentievoorwaarden gebruik afbeeldingen van werken
De werken waarvan beeldmateriaal op de website www.sierdgeertsma.nl staat, zijn in het bezit van Museum Dr8888 te Drachten, Fries Museum te Leeuwarden, Museum Belvedère te Heerenveen, enkele instellingen en een aantal particulieren. Voor het niet-commercieel gebruik van deze op de website aanwezige afbeeldingen zijn licentiebepalingen van toepassing: http://creativecommons.nl/uitleg, rubriek “Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijkdelen”. Daarnaast dient u vóór gebruik van de beelden ook contact op te nemen met de Stichting Sierd Geertsma.     

 

Contactgegevens: tj.geertsma@planet.nl

 
Us Blau Hiem
Us Blau Hiem
Us Blau Hiem
Us Blau Hiem
Werklozen
Werklozen

Werklozen
Werklozen
Plaggenhut Westerse veld
Plaggenhut Westerse veld
Bruggetje te Giethoorn
Bruggetje te Giethoorn

Winter
Winter
Huisje in de sneeuw
Huisje in de sneeuw
Huisje in de sneeuw
Huisje in de sneeuw

onbekend
onbekend
De marskramer
De marskramer
De marskramer
De marskramer

Boom aan slootje
Boom aan slootje
Huis
Huis
Slootje
Slootje

Zicht vanuit atelier SG
Zicht vanuit atelier SG
Lijnolieton
Lijnolieton
Arbeidershuisje
Arbeidershuisje

Duinbosje
Duinbosje
Winterlandschap
Winterlandschap
Riemsloot
Riemsloot